Eurytmia

1. Co to jest Eurytmia?

Przedszkole Motylowo na Ruczaju w Krakowie - Eurytmia, filcowy motyl

Aby wyjaśnić co to jest Eurytmia konieczne jest przyjrzenie się bliżej tak powszechnym zjawiskom jak mowa i śpiew, gdyż bez mowy i śpiewu Eurytmia by nie zaistniała. Od razu przy tej okazji zaznaczę, że Eurytmię można wykonywać do recytowanego wiersza lub do akompaniamentu muzycznego. Przyglądając się więc naszej mowie możemy stwierdzić, że powstaje ona w następujący sposób: wydostające się z płuc powietrze napotyka na swej drodze krtań i znajdujące się wyżej podniebienie, język, zęby i usta. Te części naszego ciała które razem wzięte możemy nazwać aparatem mowy, wykonują podczas naszego mówienia ruchy, a więc się ruszają. Poprzez ich ruch jest kształtowane i formowane przepływające w ich pobliżu powietrze.

Przedszkole Motylowo na Ruczaju w Krakowie - Eurytmia, filcowy anioł

Tak więc wypowiadane przez nas głoski są wynikiem współpracy części naszego ciała i powietrza, a mówiąc ściślej ruchu poszczególnych części naszego aparatu mowy i kształtowanego przez ten ruch przepływającego powietrza. W przypadku śpiewu sytuacja jest podobna, z tą jednak różnicą, że rezultatem jest wyśpiewany dźwięk. Głoski łączymy w słowa, słowa w zdania i w ten sposób powstaje nasza mowa. Podobnie połączone ze sobą dźwięki tworzą interwały, a te z kolei melodię i mamy do czynienia ze śpiewem. Te ruchy które wykonuje nasz aparat mowy i które przekazuje on dalej powietrzu, powietrzu które dalej zostaje przez ten ruch kształtowane, formowane możemy zaobserwować lub też poddać analizie naukowej. Wychodząc z naszej obserwacji czy też z analizy naukowej można te ruchy i formy przyporządkować poszczególnym głoskom. Opisany proces powstawania mowy i śpiewu określić można jako proces naturalny, oczywiście w odniesieniu do natury człowieka.

A teraz dokonajmy pewnego istotnego i koniecznego dla zaistnienia Eurytmii odwrócenia.A mianowicie, jeżeli te ruchy i formy które wykonuje nasz aparat mowy i kształtowane przez ten aparat mowy powietrze nie zabrzmią, czyli nie zaistnieją jako mowa czy śpiew, ale zostaną przeniesione na system ruchowy człowieka, na układ wolitalny, a w szczególności zostaną przeniesione na nasze ramiona i dłonie to będziemy mieli do czynienia z Eurytmią.

W ten sposób Eurytmia uzyskuje uzasadnione miano widzianej oczyma mowy lub śpiewu.

Ten proces przeniesienia "podpatrzonych" ruchów i form z narządów mowy na całą postać człowieka, a w szczególności na jego ramiona i dłonie został nazwany Eurytmią. Tłumacząc z greckiego Eurytmia znaczy piękny ruch, piękny rytm i dodam tutaj, że Eurytmia nie jest procesem naturalnym, lecz procesem artystycznym, którego środkiem artystycznym jest ruch, przede wszystkim zaś ruch ramion i dłoni.

Na zajęciach Eurytmii nauczyciel wraz z dziećmi w prosty sposób wykonywać będą ramionami i dłońmi ruchy i gesty odpowiadające głoskom występującym w recytowanych przez nauczyciela wierszykach, rymowankach i opowieściach o: porach roku, krasnoludkach, zwierzętach, Świętym Mikołaju, Bożym Narodzeniu, wątki z bajek i baśni. Gesty i ruchy będą wkomponowane w obrazy i działania związane z treścią tych utworów. Będą zabawy rytmiczne, będą piosenki podczas których dzieci bawią się wysokością dźwięku i tempem. Poprzez przeżycie w zabawie, a nie za pomocą intelektu dzieci poznają stronę prawą i lewą, przód i tył, górę i dół, ciężar i lekkość, smutek i radość. Wspólne działania eurytmiczne będą miały charakter artystyczny, a ich środkiem wyrazu będzie ruch. Jeżeli spojrzymy na dziecko, czyli na człowieka nie w pełni jeszcze ukształtowanego jak na istotę złożoną z kilku elementów, a mianowicie z intelektu, uczucia i woli i mamy świadomość tego, że aby stało się ono w przyszłości, silną i stabilną osobowością, potrzebny jest zintegrowany rozwój tych trzech elementów. Dostrzeżemy wtedy również, że potrzebuje ono działań wspierających ten zintegrowany rozwój.

Takim działaniem jest w dużym stopniu Eurytmia.