Witamy na stronie przedszkola Motylowo

Jest takie przedszkole, do którego dzieci przychodzą z radością.
Spotykają się w zróżnicowanej wiekowo grupie.
Dużo czasu spędzają na swobodnej zabawie każdego dnia.
Tańczą, śpiewają, poznają grę na różnych instrumentach.
Malują, lepią z gliny i wosku, filcują, pracują wyobrażnią.
Pieką chlebek, ciasta, robią przetwory.
Codziennie wychodzą bawić się na świeżym powietrzu.
Pielęgnują rośliny, przyjaźnią się z naturą.
Słuchają baśni, urządzają teatrzyki.
Uczą języka angielskiego poprzez zabawę.
Wychodzą w świat: na koncerty, wystawy, do teatru.
Wspólnie obchodzą urodziny.
Uczą się samodzielności, wzajemnej tolerancji, szacunku do siebie i świata.
Rozwijają w sobie kreatywność, wrażliwość i odpowiedzialność.
A przede wszystkim bawią się, bawią, bawią …


Jest takie przedszkole w Krakowie, przy ul. Dekarzy 17. Zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą bawić się razem z nami.

Jak funkcjonuje nasze przedszkole ?

Przedszkole Motylowo na Ruczaju w Krakowie - dziewczynka z motylem

Motylowo jest przedszkolem, w którym praca opiera się na indywidualnym prowadzeniu dziecka. Nauka poprzez przykład i naśladowanie oraz pielęgnowanie rytmu dnia, tygodnia i roku są podstawą pracy wychowawczo - pedagogicznej w naszym przedszkolu. Bardzo zależy nam na twórczym pobudzeniu wyobraźni, aktywności plastycznej i muzycznej i samodzielności. Pielęgnujemy w dziecku postawę otwartości na świat. Dzięki temu nasze dzieci rozwijają w sobie kreatywność, szacunek dla siebie i innych, tolerancję. Stają się wrażliwe, odpowiedzialne oraz samodzielne. Program przedszkola realizuje podstawę programową MEN. Jest także zainspirowany pedagogiką waldorfską i dostosowany do potrzeb współczesnego dziecka. Twórca pedagogiki waldorfskiej Rudolf Steiner uważał, że każdy człowiek jest istotą niepowtarzalną, z gruntu dobrą i godną szacunku. Najważniejszy jest więc szacunek do dziecka, jego indywidualności i wolności. Dlatego naszym celem jest stworzenie dzieciom warunków i możliwości stawania się ludżmi szczęśliwymi, wolnymi, mądrymi i świadomymi swoich wyborów.

Co wyróżnia nasze przedszkole ?